Gustavas logo
w w w . g u s t a v a . s e
Startsidan | Svenska ordboken | Ord till bords | Engelsk ordbok | Ordböcker på CD | Humor | Beställningsdel
Svenska ordboken

Svenska ordboken 5:e utökade uppl. 2003
Även på CD

5:e upplagan 2003 av vår svenska ordbok med ett omfång på 603 sidor och med över 40.000 ord och uttryck. Allt från ålderdomliga och främmande ord till ultramoderna ord förklaras på enkel och naturlig svenska. Och inte bara det! Här finns en mängd exempel och rikligt med synonymer, vilket gör boken även till en liten kombinerad synonymordbok. Böjning och ordklass är alltid angivet och uttal och betoning när det kan behövas. Boken har fått beröm för sina tydliga och utförliga förklaringar och har tex. visat sig klara hela ordtestet i det årliga svenska Högskoleprovet. Ett gott betyg. Microsoft valde just denna svenska ordbok som den bästa och har den nu i en av sina elektroniska produkter. Boken har samma smidiga format och samma starka bindning som den engelska.


F-pris: 95:- (mjuk pärm)

F-pris: 104:- (hård pärm)

Beställ

Bokförlaget Gustava, Box 2160, 220 02 Lund. Tel o fax: 046-14 81 24. E-post: gustava.abc@telia.com