Gustavas logo
w w w . g u s t a v a . s e
Startsidan | Svenska ordboken | Ord till bords | Engelsk ordbok | Ordböcker på CD | Humor | Beställningsdel
Ordböckerna på CD ROM

Ordböckerna på CD ROM
Enastående sökmöjligheter!

En CD ROM-version som innehåller Svenska ordboken och Engelsk ordbok har tagits fram med enastående sökmöjligheter. Det är nu t.o.m. möjligt att hitta ord, både svenska och engelska, där man skriver in ordet felstavat. Men hamnar ändå på det ord man avsåg. Ett inbyggt program korrigerar felstavningar. Exempel: Jag vill slå upp ordet skärp men råkar stava det schärp, sjerp, skerrp eller på något annat felaktigt sätt. Datorn svarar direkt och på skärmen visas genast ordet skärp med den rätta stavningen och samtidigt även ordets ordklass, böjning, förklaring, synonymer etc. Man kan också söka på böjda former t.ex. väntade, cyklarnas etc.

Denna CD passar för PC/Windows, Mac OS och PC/Linux och är lika användbar för barn som för avancerade vuxna datoranvändare och ger också synnerligen god hjälp åt personer med olika sorters funktionshinder inte minst åt dem som har läs- och skrivsvårigheter.

Tydliga och lättfattliga instruktioner i den medföljande handboken.

Beställ

Bokförlaget Gustava, Box 2160, 220 02 Lund. Tel o fax: 046-14 81 24. E-post: gustava.abc@telia.com